Cegléd Város Önkormányzata 11/2021. (III. 24.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének átmeneti szabályairól szóló 10/2021. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 25- 2021. 03. 25

Cegléd Város Önkormányzata

11/2021. (III. 24.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének átmeneti szabályairól szóló

10/2021. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításárólCegléd Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. § Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének átmeneti szabályairól szóló 10/2021. (III. 18.) önkormányzati rendelet (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

     „(1) A rendelet hatálya Cegléd Város Településszerkezeti Tervében lakóövezetként meghatározott területeire terjed ki.”


2. § (1) Ez a rendelet 2021. március 25-én lép hatályba, és 2021. március 26-án hatályát veszti.

    (2) Ez a rendelet a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 47. § (3) bekezdése szerint kerül kihirdetésre.Dr. Diósgyőri Gitta s. k.                                                                                                         Dr. Csáky András s. k.

címzetes főjegyző                                                                                                                    polgármester