Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (V.23.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2015.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 07. 01 - 2016. 08. 16

Damak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ és 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1.§Hatályát veszti az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2015.(VI.29.) önkormányzati rendelet 7. § (1)-(4) bekezdése és a 11.§-a.2.§A rendelet a 2016. július 1. napján lép hatályba.

   Baranyay  Barnabás                                         Némethné Fodor Szilvia

polgármester                                                                          jegyző