Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 7/2013.( IV.30 ) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 11. 07- 2013. 11. 07

Szerkesztés...

Radostyán Község Önkormányzata képviselő-testületének
10/2013. (X.04.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 7/2013.( IV.30 ) önkormányzati rendelet módosításárólRadostyán Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény („Áht.”) 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Áht. 89. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:


1.§.


Radostyán község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi zárszámadásáról szóló 7/2013 ( IV.30.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban R ) helyébe a következő rendelkezés lép:


2.§.


(1) A R 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul


3.§.
Ez a rendelet 2013. október 07. napján lép hatályba.

                      Varga Vincéné                                                                     Kelemen József

                          jegyző                                                                                 polgármesterZáradék:

A kihirdetés napja: 2013. október 04.