Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (V.2.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 05. 03

Radostyán község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


        Helyi népszavazást Radostyán település választópolgárai huszonöt százalékának megfelelő számú választópolgár 

        kezdeményezhet.


2.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 7/2003. (XI.17.) önkormányzati rendelet.

                        Kelemen Jószef                                                                Varga Vincéné

                        polgármester                                                                            jegyzőKihirdetve: 2017. május 02.