Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013 (III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 09. 23- 2013. 09. 23

Szer

Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013 (III.05.) önkormányzati rendelet  módosításáról


Radostyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a végrehajtott és bejelentett előirányzat módosítások után a következőket rendeli el:


1.§


Radostyán község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III..05.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 1. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Radostyán község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének

a) kiadási főösszege:  63.856.000,- Ft

b) bevételi főösszege:63.856.000,- Ft.


2. §

A R. 1.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Az Önkormányzat kötelező feladatait látja el, költségvetésében önként vállalt – és állami, államigazgatási feladattal nem tervez.”


3. §


(1) A R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.                                               

(2) A R. (4) melléklettel egészül ki a 2. melléklet alapján.


4. .§

 (1) Hatályát veszti a

  a) R. 4.§ (6) bekezdése,

  b) R 10.§ (1) bekezdése.

(2) Ez a rendelet 2013. szeptember 23. napján lép hatályba.


Kelemen József

                     polgármester

Varga Vincéné

jegyző

Kihirdetés napja:

2013. szeptember 20.

                                               

kesztés...