Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V.2.) önkormányzati rendelete

Radostyán Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2017. 05. 03- 2023. 07. 05

Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V.2.) önkormányzati rendelete

Radostyán Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról1

2017.05.03.

Radostyán Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016.évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást

90.509.876 Ft bevétellel
77.209.178 Ft kiadással
állapítja meg.
(2) A zárszámadás mérlegét az 1.sz melléklet, az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként a 2. melléklet, valamint a 2/c és 2/d. sz. melléklet tartalmazza.

2. § Az 1. § bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül (Ft):

1. személyi juttatások 31.790.201

2. munkaadókat terhelő járulékok 5.874.869

3. dologi jellegű kiadások 18.621.725

4. ellátottak juttatásai 7.343.955

5. átadott pénzeszközök 3.103.126

5. felújítás 9.150.109

6. beruházás 564.960

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016.évi záró pénzkészletét a 4.sz. melléklet szerint 21.158.519.- Ft-ban állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület a 2016. évi támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 2/a, 2/b, az egyéb átvett pénzeszközeit a 2/c mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

5. § A pénzmaradvány miatti változásokat a 2017.évi költségvetési előirányzatokban át kell vezetni.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. december 31-i átlag- zárólétszámát 33 főben állapít meg.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 3.sz. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

8. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2023. július 6. napjával.