Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V.2.) önkormányzati rendelete

Radostyán Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2017. 05. 03

Radostyán Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:


1.§.


(1) A Képviselőtestület  az Önkormányzat 2016.évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást                                                                                                  90.509.876 Ft bevétellel

                                                             77.209.178 Ft kiadással

állapítja meg.


(2) A zárszámadás mérlegét az 1.sz melléklet, az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként a 2,valamint a 2/c-d. sz. melléklet tartalmazza.


2.§.


Az 1.§.(1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül ( Ft):

                 

                  1.  személyi juttatások                             31.790.201

                  2.  munkaadókat terhelő járulékok               5.874.869

                  3.  dologi jellegű kiadások                        18.621.725

                  4.  ellátottak juttatásai                               7.343.955

                  5. átadott pénzeszközök                           3.103.126

                  5.  felújítás                                               9.150.109

                  6.  beruházás                                              564.960

                  

3.§.


(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2016.évi záró pénzkészletét a 4.sz. melléklet szerint 21.158.519.- Ft-ban állapítja meg.


4.§.


A Képviselőtestület a 2016. évi támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 2/a, b, az egyéb átvett pénzeszközeit a 2/c mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


5.§.


A pénzmaradvány miatti változásokat a 2017.évi költségvetési előirányzatokban át kell vezetni.


6.§.


A Képviselőtestület az Önkormányzat 2016. december 31-i átlag- zárólétszámát 33 főben állapít meg.


7.§.


A Képviselőtestület az Önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 3.sz. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.8.§.


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


                      Varga Vincéné                                                                     Kelemen József

                          jegyző                                                                                 polgármester

A kihirdetés napja: 2017. május 02.

Mellékletek jegyzéke1.sz. melléklet                                       A költségvetés mérlege


2.sz. melléklet                                       2016. évi bevételek teljesítése


2/a sz. melléklet                                    A normatív állami hozzájárulás elszámolása


2/b.sz. melléklet                                    A normatív kötött felhasználású támogatások

                                                              elszámolása


2/c.sz. melléklet                                    Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök

                                                              államháztartáson belülről


2/d.sz. melléklet                                     Pályázatokon elnyert támogatások                                                    


3.sz. melléklet                                       Radostyán község Önkormányzatának 2016.évi

                                                              vagyonmérlege


4.sz. melléklet                                       Záró pénzkészlet kimutatás 2016.év