Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013 (III. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 03. 04- 2014. 03. 30

Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2014. (III. 03.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013 (III. 05.) önkormányzati rendelet  módosításáról


Radostyán Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:1.§


Radostyán község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III..05.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:R) 1. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Radostyán község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének

a) kiadási főösszege:  69.774.000,- Ft

b) bevételi főösszege:69.774.000,- Ft.


2. §


(1) A R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.   

(2) A R. 3.melléklete   a  2. melléklet szerint módosul.        

  

3.§


 (1) Ez a rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba,

 ( 2) Ez a rendelet  2014. március 31. napján hatályát veszti
Kelemen József

                     polgármester

Varga Vincéné

jegyző

Kihirdetés napja: 2014-03-03.