Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (V.8.) önkormányzati rendelete

Radostyán Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2014. 05. 08

Radostyán Község Önkormányzata képviselő-testületének
6/2014. (V. 08.) önkormányzati rendelete

Radostyán Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról


Radostyán Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:


1.§.


(1) A Képviselőtestület  az Önkormányzat 2013.évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást                                                                       71.113.- ezer Ft bevétellel

                                                           60.338 - ezer Ft kiadással

állapítja meg.


(2) A zárszámadás mérlegét az 1.sz melléklet, az (1)bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként a 2,valamint a 2/c-d. sz. melléklet tartalmazza.


2.§.


Az 1.§.(1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül ( ezer Ft):

                 

                  1.  személyi juttatások                             11.471

                  2.  munkaadókat terhelő járulékok           2.549

                  3.  dologi jellegű kiadások                      21.273

                  4.  pénzeszközátadás, támogatás             19.045

                  5.  felújítás                                                       0

                  6.  beruházás                                                    0

                  7. értékpapír vásárlás                                6.000


3.§.


(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013.évi pénzmaradványát a 4.sz. melléklet szerint 13.538.- ezer Ft-ban állapítja meg.


4.§.


A Képviselőtestület a 2013. évi támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 2/a, b, az egyéb átvett pénzeszközeit a 2/c mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

5.§.


A pénzmaradvány miatti változásokat a 2014.évi költségvetési előirányzatokban át kell vezetni.


6.§.


A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013. december 31-i átlag- zárólétszámát

9 főben állapítja meg.


7.§.


A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 3.sz. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.8.§.


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Radostyán, 2014. április 30.
                      Varga Vincéné                                                                     Kelemen József

                          jegyző                                                                                 polgármester


Záradék:

A kihirdetés napja: 2014. május 08.
                                                                                                           Varga Vincéné

                                                                                                                jegyző
Mellékletek jegyzéke1.sz. melléklet                                       A költségvetés mérlege


2.sz. melléklet                                       2013.évi bevételek teljesítése


2/a sz. melléklet                                    A normatív állami hozzájárulás elszámolása


2/b.sz. melléklet                                    A normatív kötött felhasználású támogatások

                                                              elszámolása


2/c.sz. melléklet                                    Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök

                                                              államháztartáson belülről


2/d.sz. melléklet                                     Pályázatokon elnyert támogatások                                                    


3.sz. melléklet                                       Radostyán község Önkormányzatának 2013.évi

                                                              vagyonmérlege


4.sz. melléklet                                       Pénzmaradvány elszámolás 2013.év