Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (V.8.) önkormányzati rendelete

Radostyán Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2014. 05. 08- 2023. 07. 05

Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (V.8.) önkormányzati rendelete

Radostyán Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról1

2014.05.08.

Radostyán Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013.évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást

71.113.- ezer Ft bevétellel
60.338 - ezer Ft kiadással
állapítja meg.
(2) A zárszámadás mérlegét az 1. melléklet, az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként a 2. melléklet, valamint a 2/c-d. melléklet tartalmazza.

2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül (ezer Ft)

1. személyi juttatások 11.471

2. munkaadókat terhelő járulékok 2.549

3. dologi jellegű kiadások 21.273

4. pénzeszközátadás, támogatás 19.045

5. felújítás 0

6. beruházás 0

7. értékpapír vásárlás 6.000

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013.évi pénzmaradványát a 4. melléklet szerint 13.538.- ezer Ft-ban állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület a 2013. évi támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 2/a és 2/b melléklet, az egyéb átvett pénzeszközeit a 2/c mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

5. § A pénzmaradvány miatti változásokat a 2014.évi költségvetési előirányzatokban át kell vezetni.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. december 31-i átlag- zárólétszámát 9 főben állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 3. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

8. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2023. július 6. napjával.