Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Radostyán Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2015. 04. 29

Radostyán Község Önkormányzata képviselő-testületének
6/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Radostyán Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról


Radostyán Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:


1.§.


(1) A Képviselőtestület  az Önkormányzat 2014.évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást                                                            103.100.000 Ft bevétellel

                                                             96.939.000 Ft kiadással

állapítja meg.


(2) A zárszámadás mérlegét az 1.sz melléklet, az (1)bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként a 2,valamint a 2/c-d. sz. melléklet tartalmazza.


2.§.


Az 1.§.(1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül (ezer Ft):

                 

                  1.  személyi juttatások                             38.786

                  2.  munkaadókat terhelő járulékok              5.721

                  3.  dologi jellegű kiadások                        25.246

                  4.  pénzeszközátadás, támogatás            15.686

                  5.  felújítás                                             10.351

                  6.  beruházás                                            1.149

                  7. értékpapír vásárlás                                      0


3.§.


A Képviselőtestület az Önkormányzat 2014.évi záró pénzkészletét a 4.sz. melléklet szerint 15.971.- ezer Ft-ban állapítja meg.


4.§.


A Képviselőtestület a 2014. évi támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 2/a, b, az egyéb átvett pénzeszközeit a 2/c mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.5.§.


A pénzmaradvány miatti változásokat a 2015.évi költségvetési előirányzatokban át kell vezetni.


6.§.


A Képviselőtestület az Önkormányzat 2014. december 31-i átlag- zárólétszámát

30 főben állapítja meg.


7.§.


A Képviselőtestület az Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 3.sz. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.8.§.


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Radostyán, 2015. április 28.
                      Varga Vincéné                                                                     Kelemen József

                          jegyző                                                                                 polgármesterZáradék:

A kihirdetés napja: 2015. 04. 28.
                       

Mellékletek jegyzéke1.sz. melléklet                                       A költségvetés mérlege


2.sz. melléklet                                       2014.évi bevételek teljesítése


2/a sz. melléklet                                    A normatív állami hozzájárulás elszámolása


2/b.sz. melléklet                                    A normatív kötött felhasználású támogatások

                                                              elszámolása


2/c.sz. melléklet                                    Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök

                                                              államháztartáson belülről


2/d.sz. melléklet                                     Pályázatokon elnyert támogatások                                                    


3.sz. melléklet                                       Radostyán község Önkormányzatának 2014.évi

                                                              vagyonmérlege


4.sz. melléklet                                       Záró pénzkészlet kimutatás 2014.év