Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Radostyán Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2015. 04. 29- 2023. 07. 05

Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Radostyán Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról1

2015.04.29.

Radostyán Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014.évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást

103.100.000 Ft bevétellel
96.939.000 Ft kiadással
állapítja meg.
(2) A zárszámadás mérlegét az 1.sz melléklet, az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként a 2. melléklet, valamint a 2/c és 2/d. melléklet tartalmazza.

2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül (ezer Ft):

1. személyi juttatások 38.786

2. munkaadókat terhelő járulékok 5.721

3. dologi jellegű kiadások 25.246

4. pénzeszközátadás, támogatás 15.686

5. felújítás 10.351

6. beruházás 1.149

7. értékpapír vásárlás 0

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014.évi záró pénzkészletét a 4.sz. melléklet szerint 15.971.- ezer Ft-ban állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület a 2014. évi támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 2/a és 2/ b melléklet, az egyéb átvett pénzeszközeit a 2/c mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

5. § A pénzmaradvány miatti változásokat a 2015.évi költségvetési előirányzatokban át kell vezetni.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. december 31-i átlag-zárólétszámát 30 főben állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 3. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

8. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2023. július 6. napjával.