Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 31

Radostyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

     zárszámadását:

a) 74.058.316 Ft összes bevétellel,

b) 68.186.950 Ft összes kiadással,

c) 13.729.187 Ft záró pénzkészlettel állapítja meg.


(2) Az önkormányzat 2017. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet 1. melléklete

     tartalmazza.


(3) Az (1) bekezdésben szereplő 68.186.950 Ft összes kiadásból

a) működési kiadás, melyből                                                                         54.419.028 Ft,

aa) személyi juttatás                                                                                    25.436.228 Ft,

ab) munkáltatói járulékok                                                                                3.863.082 Ft,

ac) dologi kiadások                                                                                       14.903.590 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatása                                                                        3.711.000 Ft,

ae) pénzeszköz átadás                                                                                   6.505.128 Ft,

ebből előző évi elszámolások                                                                             305.651 Ft,

ebből államháztartáson belülre átadott                                                              4.284.733 Ft,

ebből társulásnak átadott pénzeszköz                                                             1.914.744 Ft,

b) államháztartási előleg visszafizetés                                                                785.770 Ft,

d) felhalmozási jellegű kiadás                                                                        12.982.152 Ft.


(4) Az önkormányzat 2017. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.


2.§


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetések végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:


(a) A 2017. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(b) Az önkormányzat 2017. évi eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(c) Az önkormányzat 2017. évi mérlegét a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(d) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a Rendelet 6.

   melléklete tartalmazza.

(e) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek állományalakulását a Rendelet 7. melléklete

     tartalmazza.

(f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet 10. melléklete

      tartalmazza.

(i) Az önkormányzat közvetett támogatásait a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.3.§


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

       Varga Vincéné                                                                  Kelemen József .

           jegyző                                                                               polgármesterKihirdetve: 2018. május 31.   11.30 órakor