Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (III.1.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

Hatályos: 2017. 04. 01- 2017. 05. 02

Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (III.1.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

2017.04.01.

Radostyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Radostyán Község Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) illetékességi területén történő házasságkötésre.

2. § (1) Az anyakönyvvezető hivatali helyisége: Művelődési Ház 3776 Radostyán, Ady E. u. 4.

(2) Hivatali munkaidő: a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott Radostyáni Kirendeltségre vonatkozó munkaidő.

3. § (1) Az önkormányzat hivatali helyiségén és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a jegyző az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt.

(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségben előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.

4. § (1) Az anyakönyvi esemény lebonyolításának díja

a) hivatali helyiségben, hivatali munkaidőben díjmentes,

b) hivatali helyiségében, hivatali munkaidőn kívül 14.000,- Ft

c) hivatali helyiségén kívül, hivatali munkaidőben 15.000,-Ft

d) hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül és 17.000,-Ft,

melyet ÁFA fizetési kötelezettség akkor terhel, ha az Önkormányzat alanyi adómentessége megszűnik

(2) Nem kell díjat fizetni a házasulóknak, ha legalább az egyik fél lakóhelye Radostyán község közigazgatási területén van.

(3) Rendkívüli körülmény esetén, különös tekintettel a házasulók, valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotára, az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá a lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.

5. § (1) A szolgáltatási díjat a házasulók legkésőbb a házasságkötést megelőző nap 5 nappal kötelesek Radostyán Önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára befizetni átutalási megbízással vagy házipénztárba történő befizetéssel és a befizetés tényét igazolni az anyakönyvvezető előtt.

(2) A házasságkötés elmaradása esetén, ha azt a házasulók a házasságkötés kitűzött időpontja előtt legalább 5 nappal bejelentik, a befizetett díjat 15 napon belül a befizető részére vissza kell fizetni.

6. § Az anyakönyvvezetőt az anyakönyvi eseményen való közreműködésért választása szerint szabadidő átalány vagy

1. az önkormányzat hivatali helyiségében és hivatali munkaidőn kívül történő közreműködésért 8.000,-Ft,
2. az önkormányzat hivatali helyiségén kívül és hivatali munkaidőben történő közreműködésért 10.000,-Ft.
3. az ön hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő közreműködésért 10.000,-Ft.
összegű díjazás illeti meg.

7. § Ez a rendelet 2017. április 01. napján lép hatályba.