Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (X.20.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Hatályos: 2016. 10. 21

Radostyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§


 A háziorvosi alapellátás körzethatára Radostyán község teljes közigazgatási területe, mely  

 Kondó I. számú háziorvosi körzethez tartozik.


2.§


(1) A házi gyermekorvosi alapellátás körzethatára Radostyán község Önkormányzat teljes

      közigazgatási területe, mely Radostyán I. számú gyermekorvosi körzethez tartozik.

 (2) A házi gyermekorvosi körzethez tartozó települések jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.


3.§


A fogorvosi alapellátás körzethatára Radostyán község teljes közigazgatási területe, mely

a Parasznya I. számú fogorvosi körzethez tartozik.


4.§


A védőnői alapellátás körzethatára Radostyán község teljes közigazgatási területe, mely a

 Parasznya II. számú védőnői körzethez tartozik.


5.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Radostyán Község Önkormányzatának az egészségügyi alapellátások

      körzeteinek megállapításáról szóló 7/2002. (VII. 16.) önkormányzati rendelete.

                   Kelemen József                                                                          Varga Vincéné

              Polgármester                                                                                      Jegyző


Kihirdetve: 2016. X. 20.

Mellékletek