Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Radostyán Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2016. 04. 30

Radostyán Község Önkormányzata képviselő-testületének
5/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Radostyán Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról


Radostyán Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:


1.§.


(1) A Képviselőtestület  az Önkormányzat 2015.évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást                                                                         75.246.000 Ft bevétellel

                                    74.023.000 Ft kiadással

állapítja meg.


(2) A zárszámadás mérlegét az 1.sz melléklet, az (1)bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként a 2,valamint a 2/c-d. sz. melléklet tartalmazza.


2.§.


Az 1.§.(1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül (ezer Ft):

                 

                  1.  személyi juttatások                             37.439

                  2.  munkaadókat terhelő járulékok            5.705

                  3.  dologi jellegű kiadások                      15.706

                  4.  pénzeszközátadás, támogatás             11.193

                  5.  felújítás                                                        0

                  6.  beruházás                                              3.980

                  7. értékpapír vásárlás                                      0


3.§.


(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2015.évi záró pénzkészletét a 4.sz. melléklet szerint 16.002.882.- Ft-ban állapítja meg.


4.§.


A Képviselőtestület a 2015. évi támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 2/a, b, az egyéb átvett pénzeszközeit a 2/c mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


5.§.


A pénzmaradvány miatti változásokat a 2016.évi költségvetési előirányzatokban át kell vezetni.


6.§.


A Képviselőtestület az Önkormányzat 2015. december 31-i átlag- zárólétszámát 39 főben állapítja meg.


7.§.


A Képviselőtestület az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 3.sz. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.8.§.


Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.                      Varga Vincéné                                                                     Kelemen József

                          jegyző                                                                                 polgármester


A kihirdetés napja: 2016. április 29.