Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Radostyán Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2016. 04. 30- 2023. 07. 05

Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Radostyán Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1

2016.04.30.

Radostyán Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015.évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást

75.246.000 Ft bevétellel
74.023.000 Ft kiadással
állapítja meg.
(2) A zárszámadás mérlegét az 1. melléklet, az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként a 2. melléklet, valamint a 2/c és 2/d. melléklet tartalmazza.

2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül (ezer Ft):

1. személyi juttatások 37.439

2. munkaadókat terhelő járulékok 5.705

3. dologi jellegű kiadások 15.706

4. pénzeszközátadás, támogatás 11.193

5. felújítás 0

6. beruházás 3.980

7. értékpapír vásárlás 0

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015.évi záró pénzkészletét a 4. melléklet szerint 16.002.882.- Ft-ban állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület a 2015. évi támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 2/a, és 2/b melléklet, az egyéb átvett pénzeszközeit a 2/c mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

5. § A pénzmaradvány miatti változásokat a 2016.évi költségvetési előirányzatokban át kell vezetni.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. december 31-i átlag- zárólétszámát 39 főben állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 3. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

8. § Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2023. július 6. napjával.