Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 30

Radostyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a végrehajtott és bejelentett előirányzat módosítások után a következőket rendeli el:


1.§


Radostyán község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 1. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Radostyán Község Önkormányzata (továbbiakban: „önkormányzat”) 2015. évi költségvetésének

  1. kiadási főösszege:
  2. bevételi főösszege:

83.081.000,- Ft,

83.081.000,- Ft. „


2. §


(1) A R. 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.                                                


 (2) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.


Kelemen József

                     polgármester

Varga Vincéné

jegyző

Kihirdetés napja: 2016. április 29.