Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (V.2.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 2/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 03 - 2017. 05. 30

Radostyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 2/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségben történő lebonyolításának díja

a) hivatali munkaidőben díjmentes,

b) hivatali munkaidőn kívül és az önkormányzat hivatali helyiségében 14.000,- Ft,

c) hivatali munkaidőben és az önkormányzat hivatali helyiségén kívül 15.000,-Ft,

d) hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül 17.000,-Ft,


melyet ÁFA fizetési kötelezettség akkor terhel, ha az Önkormányzat alanyi adómentessége megszűnik.”2. § A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az anyakönyvvezetőt az anyakönyvi eseményen való közreműködésért választása szerint szabadidő általány vagy

  1. az önkormányzat hivatali helyiségében és hivatali munkaidőn kívül történő közreműködésért 8.000,-Ft,
  2. a hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő közreműködésért 10.000,-Ft.

összegű díjazás illeti meg.


3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. május 31. napján hatályát veszti.


   Kelemen József                                                                        Varga Vincéné

    polgármester                                                                                  jegyző


Kihirdetve: 2017. május 02.