Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2015. 09. 30

Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének


8/2015. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete


a helyi iparűzési adóról


Radostyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében és 5. § c) pontjában kapott felhatalmazásra figyelemmel, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva helyi iparűzési adóról a következőket rendeli el:

Adó mértéke

1.§

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2 %-a.


Záró rendelkezés

2. §

 (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

 (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 12/2009. (XII. 29.) önkormányzati rendelet.

 (3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi  XCII. törvényt és a helyi adókról szóló  1990.évi  C. törvényt kell alkalmazni. 
Kelemen József                                                                                        Varga Vincéné
Polgármester                                                                                                   Jegyző

 
Kihirdetés napja: 2015. augusztus 31.