Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(IV.23.)

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 04. 23

2013. évi költségvetés teljesítése


1. §


Kelevíz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1., 1/a., 1/b., 1/c.,2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően                                           142.215 ezer Ft bevétellel,

                                           139.555 ezer Ft kiadással


jóváhagyja.

2. §


A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését 50.090 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. §


Az önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 4. számú mellékletben - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 121.823 ezer Ft-ban állapítja meg.


4. §


A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban az 5. számú melléklet szerint fogadja el.


5. §


Az önkormányzat és pénzmaradványát a 6. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.


6. §


Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet szerint fogadja el.Záró rendelkezések


7. §


Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Mellékletek