Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2003.(XII.1.)

A magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2014. 09. 01 - 2015. 12. 31

I.Fejezet

Általános rendelkezések[1]

Adókötelezettség[2]

1. §[3]


Az önkormányzat a módosított 1990. évi C. tv. 5.§-a alapján

a) magánszemélyek kommunális adója,

b) [4]

fizetési kötelezettséget állapít meg.


Az adó alanya és tárgya[5]

1/A. §[6]


1/B. §[7]


  1. Fejezet[8]

Egyes adókra vonatkozó külön rendelkezések[9]

Magánszemélyek kommunális adója[10]


Adókötelezettség

2. §[11]


Az adó alanya

3. §[12]


Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

4. §[13]


5. §[14]


Az adó mértéke

6. §[15]


Az adó mértéke adótárgyanként. 10.000 Ft.


Az adóbevallás és az adó megfizetése

7. §[16]Vállalkozók kommunális adója

                                              

Adókötelezettség, az adó alanya

                                                                       8. §[17]


                                               Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

                                                                       9. §[18]


                                                              Az adó alapja

                                                                       10. §[19]


                                                              Az adó mértéke

                                                                       11. §[20]


Az adóbevallás és az adó megfizetése

12. §[21]

Záró rendelkezések

13. §


  1. E rendelet által nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló – többször módosított – 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló – többször módosított – 1990. évi XCI. törvény rendelkezései az irányadók.


  1. Jelen rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba, e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a képviselő-testület a 2/2000./II.04./ számú rendelettel módosított 10/1999./XII.23./ számú rendeletét a helyi adókról hatályon kívül helyezi.


[1]

Megállapította: 10/2007.(XII. 18.) számú rendelet 2. §. Hatályos: 2008. január 1-től.

[2]

Megállapította: 10/2007.(XII. 18.) számú rendelet 3. §. Hatályos: 2008. január 1-től.

[3]

Megállapította: 10/2007.(XII. 18.) számú rendelet 3. §. Hatályos: 2008. január 1-től.

[4]

Hatályon kívül helyezte: 11/2010.(XII.14.) számú rendelet 2.§. Hatálytalan: 2011. január 1-től.

[5]

Beiktatta: 10/2007.(XII. 18.) számú rendelet 4. §. Hatályos: 2008. január 1-től.

[6]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan: 2014. szeptember 1-től.

[7]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan: 2014. szeptember 1-től.

[8]

Beiktatta: 10/2007.(XII. 18.) számú rendelet 6. §. Hatályos: 2008. január 1-től.

[9]

Beiktatta: 10/2007.(XII. 18.) számú rendelet 6. §. Hatályos: 2008. január 1-től.

[10]

Beiktatta: 10/2007.(XII. 18.) számú rendelet 6. §. Hatályos: 2008. január 1-től.

[11]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan: 2014. szeptember 1-től.

[12]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan: 2014. szeptember 1-től.

[13]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan: 2014. szeptember 1-től.

[14]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan: 2014. szeptember 1-től.

[15]

Módosította: 14/2011.(XII. 15.) számú rendelet 1. §. Hatályos: 2012. január 1-től.

[16]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan: 2014. szeptember 1-től.

[17]

Hatályon kívül helyezte: 11/2010.(XII.14.) számú rendelet 2.§. (2) bekezdése. Hatálytalan: 2011. január 1-től.

[18]

Hatályon kívül helyezte: 11/2010.(XII.14.) számú rendelet 2.§. (2) bekezdése. Hatálytalan: 2011. január 1-től.

[19]

Hatályon kívül helyezte: 11/2010.(XII.14.) számú rendelet 2.§. (2) bekezdése. Hatálytalan: 2011. január 1-től.

[20]

Hatályon kívül helyezte: 11/2010.(XII.14.) számú rendelet 2.§. (2) bekezdése. Hatálytalan: 2011. január 1-től.

[21]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan: 2014. szeptember 1-től.