Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(III.31.)

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 4/2000. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 01 - 2016. 04. 02

Kelevíz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (2) bekezdése, és a 41. § (3) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében az alábbiakat rendeli:1. § A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 4/2000. (IV.15.) önkormányzati rendelet 39. §-a ezen rendelet kihirdetését követő napon hatályát veszti.2. § A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 4/2000. (IV.15.) önkormányzati rendelet jelen rendelet 1. mellékletével egészül ki.3. § A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 4/2000. (IV.15.) önkormányzati rendelet jelen rendelet 2. mellékletével egészül ki.4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) E rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Kelevíz, 2016. március 30.
Vargáné Balatincz Krisztina                                             Hajdu Szabina

           polgármester                                                                  jegyző
Záradék:


A rendelet 2016. március 31. napján kihirdetésre került.Kelevíz, 2016. március 31.                                                                                                                     Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző