Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(IV.23.)

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 2/2013 (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 04. 23 - 2014. 04. 24

1. §


Az önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 2/2013 (II.21.) számú rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 142.631 ezer Forintban állapítja meg.


Ezen belül:

1.000 ezer Ft intézményi működési bevétellel,

12.156 ezer Ft önkormányzat sajátos bevétellel,

28.494 ezer Ft önkormányzat költségvetési támogatásával,

1.360 ezer Ft felhalmozási saját bevétellel,

499 ezer Ft támogatásértékű működési bevétellel,

100 ezer Ft működési célú pénzeszközátvétellel,

39.416 ezer Ft támogatásértékű felhalmozási bevétellel

46.748 ezer Ft felhalmozásra átvett pénzeszközzel,

3.300 ezer Ft felhalmozási célú hitel felvétellel,

7.432 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétellel,

2.126 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétellel

és

7.785 ezer Ft személyi juttatással,

1.900 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal,

16.015 ezer Ft dologi kiadással,

13.243 ezer Ft szociálpolitikai juttatás kiadással,

 7.500 ezer Ft támogatásértékű működési kiadással,

250 ezer Ft működési célú pénzeszközátadással,

45.148 ezer Ft felhalmozási célú pénzeszközátadással,

50.090 ezer Ft fejlesztési kiadással,

400 ezer Ft felhalmozási célú kölcsön törlesztésével,

100 ezer Ft általános tartalékkal,

100 ezer Ft céltartalékkal,

100 ezer Ft részesedés vásárlással.


2. §


Az önkormányzat költségvetésének eredeti bevételi – a módosított rendelet 1. §-a szerinti – főösszegét 1.467 /e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett.


3. §


A tervezett támogatások változása miatt a következő változtatásokat engedélyezi:


Intézményi működési bevételek összege

-490

ezer Ft

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

+10 986

ezer Ft

Helyi önk.és tkt-k egyes ktgv.kapcs.szárm.bevételei

+13 900

ezer Ft

Felhalmozási saját bevételek

+1 360

ezer Ft

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt.kívülről

-4 911

ezer Ft

Támogatásértékű működési bevételek

-11 833

ezer Ft

Működési célú pénzeszközátvétel

+100

ezer Ft

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (hiány finanszírozása)

-7 611

ezer Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

-34

ezer Ft

Bevételek mindösszesen:

+1.467

ezer Ft

Személyi juttatások

+998

ezer Ft

Munkaadókat terhelő járulék

+52

ezer Ft

Dologi kiadások

+5 992

ezer Ft

Támogatásértékű működési kiadás

-1 050

ezer Ft

Szociálpolitikai juttatás

+655

ezer Ft

Felhalmozási kiadás

+31

ezer Ft

Felhalm.célú peszközátadás egyháznak

-4 911

ezer Ft

Felhalmozási kölcsön törlesztése

-400

ezer Ft

Részesedések vásárlása

+100

ezer Ft

Kiadások mindösszesen:

+1 467

ezer Ft


4.§


(1) A 2/2013 (II.21.) számú rendelet 1., 1.a, 1.b., 1.c, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. számú melléklete helyébe az e rendelet   1., 1.a, 1.b., 1.c, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. számú melléklete lép.


(2) E rendelet kihirdetése napján lép életbe.

Mellékletek