Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 2/2013 (II.21.) sz. rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 09. 20 - 2013. 09. 24

 1. §


Az önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 2/2013 (II.21.) számú rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 141.164 ezer Forintban állapítja meg.


Ezen belül:

1.490 ezer Ft intézményi működési bevétellel,

1.170 ezer Ft önkormányzat sajátos bevétellel,

20.104 ezer Ft önkormányzat költségvetési támogatásával,

6.822 ezer Ft támogatásértékű működési bevétellel,

7.611 ezer Ft működőképesség megőrzését szolgáló támogatás

39.416 ezer Ft támogatásértékű felhalmozási bevétellel

51.659 ezer Ft felhalmozásra átvett pénzeszközzel,

3.300 ezer Ft felhalmozási célú hitel felvétellel,

7.432 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétellel,

2.160 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétellel

és

6.787 ezer Ft személyi juttatással,

1.848 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal,

10.023 ezer Ft dologi kiadással,

12.588 ezer Ft szociálpolitikai juttatás kiadással,

8.550 ezer Ft támogatásértékű működési kiadással,

250 ezer Ft működési célú pénzeszközátadással,

50.059 ezer Ft felhalmozási célú pénzeszközátadással,

50.059 ezer Ft fejlesztési kiadással,

800  ezer Ft felhalmozási célú kölcsön törlesztésével,

100 ezer Ft általános tartalékkal,

100 ezer Ft céltartalékkal


2. §


Az önkormányzat költségvetésének eredeti bevételi - a módosított rendelet 1.§-a szerinti - főösszegét változatlanul hagyja.


3. §


A tervezett támogatások változása miatt a következő változtatásokat engedélyezi:


- Önkormányzatok költségvetési támogatása összege nő                                             5.510/e Ft

- Támogatásértékű működési bevételek összege csökken                                           5.510/e Ft


4.§


/1/ A 2/2013 (II.21.) számú rendelet 1., 1.a, 1.b., 1.c, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. számú melléklete helyébe az e rendelet   1., 1.a, 1.b., 1.c, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. számú melléklete lép.


/2/ E rendelet kihirdetése napján lép életbe.

Mellékletek