Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020.(XII.22.) önkormányzati rendelete

a helyi környezetvédelemről és köztisztaságról szóló 8/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01

Ősagárd Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) kormányrendeletben elrendelt veszélyhelyzet, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el.


                                                                    1.§A rendelet 6.§-a hatályát veszti.                                                                    2.§


Ez a  rendelet a 2021. január 1-én lép hatályba.