Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők illetmény kiegészítéséről

Hatályos: 2018. 12. 14

Ősagárd község Önkormányzat képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 234. §. (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §.
  1. A helyi önkormányzat a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére illetménykiegészítést állapít meg melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 15 %-a.


  1. A helyi önkormányzat a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének15 %-a.  1. Az (1) és (2) bekezdésben megállapított illetménykiegészítés 2019. évre vonatkozik.

2.§.

(1)  A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a gazdálkodási évben folyamatosan kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltak szerint a jegyző gondoskodik.

(3) Ősagárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2018. (I.24.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, 2019. január 1-jén hatályát veszti.