Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020.(XI.24.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők illetmény kiegészítéséről

Hatályos: 2020. 11. 25 - 2021. 12. 31

Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020.(XI.24.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők illetmény kiegészítéséről

2020.11.25.

Ősagárd község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) kormányrendeletben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 234. §. (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A helyi önkormányzat a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére illetménykiegészítést állapít meg melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének15 %-a.

(2) A helyi önkormányzat a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 15 %-a.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított illetménykiegészítés 2021. évre vonatkozik.

2. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. gazdálkodási évben folyamatosan kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltak szerint a jegyző gondoskodik.

(3) Nőtincs Község Önkormányzata képviselő-testületének a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 11/2019. (XI.23.) önkormányzati rendelete, 2021. január 1-jén hatályát veszti.

1

E rendeletet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezte.