Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020.(VII.1.) önkormányzati rendelete

az 1/2019. (II.13.) Ősagárd Község Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 02

Ősagárd Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendeltében megalkotta és a 7/2019. (X.27.) önkormányzati rendeletével módosította a 2019. évi költségvetését, melyet jelen rendeletével az alábbiak szerint módosítja:


1. §

A rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetése:

                134.566.883 Ft költségvetési bevétellel

                134.566.883 Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét a következők szerint állapítja meg:

Önkormányzat előirányzata intézményi finanszírozás nélkül:    120.343.456 Ft

Ősagárdi Óvoda                                                                                               15.599.396 Ft


A rendelet mellékletét képezi

1. sz. melléklet                                                Ősagárd Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésnek

                                                                              II. sz. módosítása

2. sz. melléklet                                                Ősagárdi Óvoda 2019. évi költségvetésnek

                                II. sz. módosítása


Egyéb rendelkezéseiben a rendelet változatlan marad.

Mellékletek