Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020.(VII.1.) önkormányzati rendelete

Ősagárd Község Önkormányzata és Intézményei 2019. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 02

Ősagárd Község Önkormányzatának képviselő-testülete az 1/20219. (II.13.) önkormányzati rendeletével elfogadta  és a 7/2019. ((X.27.) önkormányzati rendelettel módosított költségvetését , melynek teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

1. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi bevételeinek teljesítését önkormányzati és intézményi szinten a bevételek forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati és intézményi szinten a mellékletben részletezettek szerint

                Ősagárd Község Önkormányzata esetében 124.474.501 Ft összegben

                Ősagárdi Óvoda esetében 15.499.396 Ft összegben


2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi kiadásainak teljesítését önkormányzati és intézményi szinten a bevételek forrásonkénti részletezését, főbb jogcím csoportonként önkormányzati és intézményi szinten a mellékletben részletezettek szerint

Ősagárd Község Önkormányzat esetében 61.905.812 Ft összegben

Ősagárdi Óvoda esetében 14.223.427 Ft összegben


3. §

A képviselő-testület 2019. évi maradványát önkormányzatnál 62.568.689 Ft összegben fogadja melyből

2.496.449 FT EFOP 1.5.3 pályázathoz kapcsolódó kifizetések K1101, K2, K71, K74 rovatokra

52.402.553 FT TOP 3.2.1 pályázathoz kapcsolódó kifizetések K1101, K2, K71, K74 rovatokra

a fennmaradó 7.669.687 Ft-ot K513 rovatra tartalékra kell átvezetni a 2020. évi költségvetésben

Mellékletek