Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (III.14.) önkormányzati rendelete

2020. évi nyári és téli igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2020. 03. 15 - 2020. 12. 31


Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 232.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §.

Jelen rendelet hatálya kiterjed a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre.


                                                            2. §.


   (1) A Hivatal 2020 évi munkarendjében, a nyári időszakban az igazgatási szünet   

        2020. 07. 20-tól - 2020. 07. 31-ig tart (10 munkanap).


(2) A Hivatal 2020 évi munkarendjében, a téli időszakban az igazgatási szünet

     2020. 12. 28-tól – 2020. 12. 31-ig tart (4 munkanap).


(3) Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatalban és kirendeltségein az ügyfélfogadás

     szünetel.

Záró rendelkezések

3. §.


   (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és  2021. január 1. napján

hatályát veszti.


Dr. Halász Péter                                                                        Poszáné Szabó Edit

       jegyző                                                                                   polgármester


                                                                         

A rendelet kihirdetve:


Somogyszentpál 2020. március 14.


dr. Halász Péter

      jegyző