Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018.(X.4.) önkormányzati rendelete

a 20/2017. (XII.21.), a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2018. 10. 04

Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§Hatályát veszti Ősagárd Község Önkormányzata képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 20/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete.2. §


 E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.