Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020.(XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 10/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01

Ősagárd Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rendeletben elrendelt veszélyhelyzet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


A rendelet 4. §. (2) bekezdése hatályát veszti.


2. §


 Ez a rendelet a 2021. január 1-jén lép hatályba.