Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019.(III.12.) önkormányzati rendelete

az l/2019.(II.13.) Ősagárd Község Önkormányzat és Intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 13


  1. §


A rendelet 7.§- a  az alábbiak szerint módosul:


 (3)  A köztisztviselők  illetményalapja 2019. évben  46.380.-Ft.

                                                               

2.§.

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni. Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.