Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020.(XI.24.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi illetményalapról

Hatályos: 2020. 11. 25


Ősagárd község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) kormányrendeletben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében, az  Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény 61. §. (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §. A rendelet hatálya a Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.
  2. § A köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2021. évben 46.380 Ft.
  3. §. (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezését 2021. január 1-jétől kezdődően kell alkalmazni.
  4. § Nőtincs Község Önkormányzata képviselő-testületének 2020. évi illetményalapról szóló 12/2019. (XII.14.) önkormányzati rendelete 2021. január 1-én hatályát veszti.