Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016 (V.22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 22 - 2016. 06. 23

Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:


1. §


Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadását 437.998.-ezer forintra, költségvetési bevételét 437.998.-ezer forintra módosítja. A módosított kiadási főösszegen belül a működési célú kiadás összegét 370.948.-ezer forintban, a fejlesztési célú kiadás összegét 67.050.-ezer forintban állapítja meg.


2. §


(1) Az Önkormányzat kiadási főösszegen belüli módosított előirányzatait  – kiemelt előirányzatonként – az alábbiak szerint állapítja meg:


Módosított előirányzat

Összeg (ezer forintban)

Személyi jellegű juttatások

123.533.-

Munkaadókat terhelő járulék

20.370.-

Dologi kiadások

85.146.-

Ellátottak pénzbeli juttatása

23.129.-

Egyéb működési célú kiadások

44.119.-

Beruházások

11.119.-

Felújítások

55.931.-

Finanszírozási kiadások

74.651.-

Összesen

437.998.-
(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadási főösszegen belüli módosított előirányzatait  – kiemelt előirányzatonként – az alábbiak szerint állapítja meg:Módosított előirányzat

Napközi Otthonos Óvoda

(ezer forintban)


Közös Önkormányzati Hivatal (ezer forintban


Összesen

(ezer forintban)

Személyi jellegű juttatások

14.281.-

33.223.-

47.504.-

Munkaadókat terhelő járulék

3.761.-

8.412.-

12.173.-

Dologi kiadások

3.636.-

994.-

4.630.-

Beruházások

685.-

109.-

                794.-     

Összesen

22.363.-

42.738.-

65.101.-
3. §


Az Önkormányzat 2015. évi pénzügyi tervének módosított bevételi és kiadási előirányzatait  e rendelet 1., 2., 3., és 4. számú mellékletei szerint, az Önkormányzat költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 5. és 6. számú mellékletei szerint  állapítja meg.


4. §


(1) E rendelet 2016.  május hó 22.  napján lép hatályba és 2016. május hó 23. napján hatályát veszti.Gulyás János  sk.                                                                                                 Antal Mária sk.

polgármester                                                                                                              jegyző 


Z á r a d é k :   


A rendelet kihirdetve 2016. május hó 22-én.


Borsodbóta, 2016. május 22.

Antal Mária  sk.

jegyzőMellékletek