Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019 (X.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról

Hatályos: 2021. 03. 23 - 2022. 02. 17

Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019 (X.25..) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról

2021.03.23.

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról az alábbiakat rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzati képviselőt természetbeni juttatásként havi nettó 12,000.- Ft értékű cafetéria támogatás illeti meg.

(2) A cafetéria támogatást a jogosult által választott cafetéria elemekre kell folyósítani.

2. § (1) A rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. novemberétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról szóló 2/2016 (IV.11.) önkormányzati rendelete.