Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (III.16..) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2015. (IX.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 17 - 2020. 03. 18

Borsodbóta Község Önkormányzata Polgármestere  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a132, § (4) bekezdésének g) pontjában  kapott felhatalmazás alapján, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdésében biztosított  feladat- és hatáskörében eljárva a  szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2015.(IX.14.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

  1. §


Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő testülete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2015.(IX.14.) önkormányzati rendelete az alábbi 8/A §-al egészül ki:


  1. Az önkormányzat 2020. március 11-től, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére  a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével kihirdetett veszélyhelyzet  kapcsán  a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C.  §-a alapján szünidei gyermekétkeztetésre jogosult gyermekek részére – tekintettel az óvodai szünet elrendelésére – a veszélyhelyzet idejére egyszeri étkezést biztosít.
  2. Az étkeztetésre jogosultakat a gyermekvédelmi nyilvántartás alapján kell meghatároznia a szociális igazgatási ügyintézőnek.
  3. Az étkeztetést vállalkozó bevonásával biztosítja.
(1) E Rendelet 2020. március 17.  napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) E Rendelet rendelkezéseit a veszélyhelyzet idejére, az óvoda rendkívüli szünetet elrendelő határozatának visszavonásági kell alkalmazni.