Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020 (III.5..) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról szóló 11/2019. (X.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 08 - 2020. 03. 09

Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról szóló 11/2019. (X.25.) önkormányzati rendeletének módosítását a következők szerint  rendeli el:

1.     §

Az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról szóló 11/2019. (X.25.) önkormányzati rendeletének 1. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezi.

2.     §

A rendelet a kihirdetését követő  harmadik napon lép hatályba.