Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015 (X.30.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2016. 01. 01

Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 5. § b) pontjában és  a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Az adó mértéke


1. § Az adó mértéke a helyi adókról szóló törvény szerinti adótárgyak esetében 6.000.-forint/év.


2.  Adómentesség


2. §  Mentes az adó alól a nem lakás céljára szolgáló építmény és a telek.3. Záró rendelkezés


3. § (1) A rendelet 2016. január hó 1. napjával lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/2015. (IX.14.)  önkormányzati  rendelet.
Gulyás János  sk.                                                                                                               Antal Mária sk.

polgármester                                                                                                                              jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendelet 2015. október hó 30. napján kihirdetésre került.                                                   Antal Mária sk.

                                                                                                                                                jegyző