Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016 (V.22.) önkormányzati rendelete

4/2016.(V.22.) önkormányzata rendelete az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 22

Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetési beszámolójáról (továbbiakban: zárszámadás) a következőket rendeli el:


 1. §


 1. Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület ) az Önkormányzat  2015. évi költségvetésének  végrehajtásáról szóló zárszámadást


 • 437.858.-ezer forint költségvetési bevétellel
 • 401.330.-ezer forint költségvetési kiadással
 •   36.529.-ezer forint  maradvánnyal


hagyja jóvá.


 1. Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


 1. A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.


2. §A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


 1. Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. Az Önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programot, projektet nem valósított meg, ezen a címen költségvetési kiadása, bevétele nem keletkezett, Önkormányzaton kívül megvalósult projekt végrehajtásához nem járult hozzá.


 1. A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., 7., 8., 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


 1. A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


3. §


 1. Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítésének biztosításáról köteles gondoskodni.


 1. A költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről kötelesek gondoskodni.


4. §


Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerv vezetőjét a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.


5. §


 1. A rendelet 2016. május hó 22-én lép hatályba.


 1. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetési beszámolójáról  szóló  4/2015.(IV.13.) önkormányzati rendelet.


   Gulyás János  sk.                                                                                                          Antal Mária sk.

   polgármester                                                                                                                        jegyző

Z á r a d é k :


A rendelet kihirdetve 2016. május hó 22-én.


                                                                                                                                          Antal Mária sk.

                                                                                                                                                 jegyző