Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020 (VII.15..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 15 - 2020. 07. 16

Borsodbóta  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról  a következőket rendeli el:1.§


Az önkormányzat és szervei  2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.01.) önkormányzati rendelet  ( a továbbiakban Rendelet) 2. §-ának (1) bekezdése  helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat 2019. évi költségvetését

                        

                                                               571.517.038,- Ft bevétellel

                                                               571.517.038,- Ft kiadással


állapítja meg.                                                              


2.§


A Rendelet mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.


Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, az azt követő napon hatályát veszti.

Mellékletek