Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (V.8..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 09 - 2020. 05. 10

Borsodbóta Község Önkormányzata Polgármestere   a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdésének b) pontjában,  kapott felhatalmazás valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdésében biztosított  feladat- és hatáskörében eljárva alapján az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról a  következőket rendeli el:

1. §

Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 16. sora hatályát veszti, ezzel a 16. sorban szereplő 599. hrsz.ú vagyontárgy az üzleti vagyon részét képezi. 0

2. §


E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.