Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019 (X.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról

Hatályos: 2020. 03. 08 - 2021. 03. 22

Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról a következőket rendeli el:

1.     §

(1)   Az önkormányzati képviselőt természetbeni juttatásként  havi  nettó 8,000.- Ft  értékű cafetéria támogatás illeti meg.

(2)   Az alpolgármestert természetbeni juttatásként havi nettó 12.000.- Ft értékű cafetéria támogatás illeti meg.

(3)   A cafetéria támogatást a jogosult által választott cafetéria elemekre kell folyósítani.

 

2.     §

(1)   A rendelet a kihirdetését követő  harmadik napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. novemberétől  kell alkalmazni.

(2)   A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról szóló   2/2016 (IV.11.) önkormányzati rendelete.


               

Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról a következőket rendeli el:

  1. §
  1. Az önkormányzati képviselőt természetbeni juttatásként  havi  nettó 8,000.- Ft  értékű cafetéria támogatás illeti meg.
  2. [1]
  3. A cafetéria támogatást a jogosult által választott cafetéria elemekre kell folyósítani.


  1. §
  1. A rendelet a kihirdetését követő  harmadik napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. novemberétől  kell alkalmazni.
  2. A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról szóló   2/2016 (IV.11.) önkormányzati rendelete.
[1]

Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2020. március 08.