Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (VI.3.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2018. (III. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2019. 06. 04

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III. 9.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban Ktsv. r.) az alábbiak szerint módosítja.1. §


A Ktsv. r. 3. §-ban megállapított 2018. évi bevételi főösszegét a Képviselő-testület 465.270,- eFt-ról 495.123,- eFt-ra módosítja. A bevételi előirányzat előirányzat-csoportok szerinti felosztása az 1. számú melléklet szerint módosul, a bevételek kormányzati funkciók szerinti részletezése a 2. számú melléklet szerint módosul.2. §


A Képviselő-testület a Ktsv. r. 4. §-ban megállapított költségvetési kiadási főösszegét 465.270,- eFt-ról 495.123,- eFt-ra módosítja. A kiadási előirányzatok módosítása a 3. számú mellékletben található.3. §

Záró rendelkezések


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Ják, 2019. május 30.                    /:Szemes István:/                                          /:Némethné Kardos Eszter:/

                      polgármester                                                              jegyző
Záradék:


A rendelet 2019. június 03. napján kihirdetésre került.
                                                                                              /:Némethné Kardos Eszter:/

Mellékletek