Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (III.12.) önkormányzati rendelete

Ják község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2015. 03. 13 - 2015. 03. 12

Ják község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:  1. §. A rendelet 22. § (4) pontja az alábbiakkal egészül ki.


„a bizottság feladatkörébe tartozik a képviselői összeférhetetlenség, méltatlanság kivizsgálásáról szóló előterjesztés,”2. §. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Ják, 2015. február 26.  
            Szemes István                                                           Némethné Kardos Eszter

            polgármester                                                                    jegyző 


             

Záradék:

A rendelet 2015. március  12-én kihirdetésre került.


                                                                                                          Némethné Kardos Eszter

                                                                                                                       jegyző