Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020 (VII.15..) önkormányzati rendelete

A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 16

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendelet alkotja.


1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

428 152 372 Ft költségvetési bevétellel  

368 049 693 Ft költségvetési kiadással

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen összevontan bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti, költségvetési szervek bontásban a 2., 3., 4. és az 5. mellékletek szerint fogadja el.

(3)  A 2019. évi pénzeszköz változását a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 7. melléklet a működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 8. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek 2019. év folyamán nem voltak.

(3) Több éves kihatással járó döntéseket a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Közvetett támogatása (11. melléklet) az Önkormányzatnak nem volt 2019. év folyamán.

(5) Ják Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásból fennálló kötelezettségei (12. melléklet) és tartozásállomány (13. melléklet) nincsenek.

(6) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra 225 803 801 Ft-ban fogadja el (14. melléklet).

(7) Az önkormányzat helyi adó bevételeit a 15. melléklet szerint fogadja el.

(8) Az egységes rovatrendet a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

 Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.


Ják, 2020. július 6.
         dr. Tóth Ernő                                            Némethné Kardos Eszter

           polgármester                                                              jegyző   

        
Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. július 15. napján kihirdetésre került.
                                                                                  Némethné Kardos Eszter

                                                                                                  jegyzőMellékletek