Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020 (XII.24..) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 5/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 02

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testületének, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Ják Község Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:


1. §   Hatályát veszti Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti    hulladék égetéséről szóló 5/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete.


2. §     Ez a rendelet a 2021. január 1. napján lép hatályba.


  dr. Tóth Ernő

  polgármester

                                                                            dr. Stankovitsné dr. Molnár Eszter

                                                                      jegyzői feladatok ellátásával mb. aljegyző

                        

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. december 24. napján kihirdetésre került.

                                                                           


                                                                       dr. Stankovitsné dr. Molnár Eszter

                                                               jegyzői feladatok ellátásával mb. aljegyző