Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (VII.15..) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló 7/2007. (VI.29.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 16 - 2020. 07. 17

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.  törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbiakat rendeli el:


  1. §


A temetőkről és a temetkezésről szóló   7/2007.(VI.29.) számú  rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.


„ 6.§ (2) Temetők nyitva tartási ideje:

            - március 1-től – november 10-ig                             07,00 – 20,00 óráig

            - november 11-től – február 28-ig                             07,00 – 18,00 óráig.

          A halottak napi időszakban a nyitvatartási rend ideje nincs korlátozva.”2. §


A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


3. §


A Rendelet 2. melléklete hatályát veszti.


4. §


E Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Ják, 2020. 07. 06.           dr. Tóth Ernő                                                                          Némethné Kardos Eszter

           polgármester                                                                                     jegyző   

        


Kihirdetési záradék:


A rendelet 2020. 07. 15.napján kihirdetésre került.


                                                                                                          Némethné Kardos Eszter

                                                                                                                      jegyző

Mellékletek