Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 04. 23

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti  jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013.évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotta:                                                                           1.§


/1/  A képviselőtestület a 2013. évi bevételek teljesítését  a következők szerint állapítja meg:


Eredeti bevételi előirányzat:                               317.604.-eFt

Módosított bevételi előirányzat:                          320.685.-eFt

Bevételi teljesítés:                                             320.744.-eFt


/2/  A bevételi teljesítéseket forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.                                                     


                                                                           2.§


/1/  A Képviselőtestület a 2013. évi kiadási teljesítését az alábbiak szerint fogadja el :


Eredeti kiadási előirányzat:                                317.604.-eFt

Módosított kiadási előirányzat:                           320.685.-eFt

Teljesített kiadás:                                              309.041.-eFt.


/2/ A bevétel teljesítés adatait , valamint a működési bevételek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza  önálló költségvetési szervenként.

A kiadási teljesítés adatait , valamint a működési kiadások részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások részletezését önálló költségvetési szervenként a 4. számú melléklet tartalmazza.                                                                          3.§


/1/  A képviselőtestület a 2013. évi egyszerűsített mérleg adatainak főösszegét az alábbiakban határozza meg:

Eszközök:                                                         1.090.822.- eFt

Források:                                                           1.090.822.-eFt


/2/  A vagyon mérlegadatok részletezését a 5. számú melléklet tartalmazza.


/3/ Ják község Önkormányzatának 2013. évi vagyonának összetételét forgalomképesség szerint a 6. számú melléklet tartalmazza.

Ják község Önkormányzatának 2013. évi vagyonának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.                                                                           4. §


A képviselő-testület a 2013. évi 9.223.-eFt pénzmaradványt, mely kötelezettséggel terhelt, a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

                                                                                                                                                                   


                                                                            5. §


Az Önkormányzat 2013. évi létszámadatait a 9. sz. melléklet tartalmazza.                                                                            6. §


A „Fejlesztési hitel kötelezettségek lejárat szerint 2013. december 31-i állapot szerinti bontását” a 10. számú melléklet tartalmazza.
                                                                           7. §


                                                           Záró rendelkezések


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon  lép hatályba.
Ják, 2014. április 17.


        /:Szemes István:/                                                                            /:Németh Melinda:/

           polgármester                                                                                         jegyző