Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014 (XII.1..) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2014. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2014. 12. 02 - 2014. 12. 03

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:1.§ A rendelet 15. §-a az alábbi  (2) bekezdéssel egészül ki:


(2) Ják Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Ják Község Fejlődésért Alapítvány által MVH 865972940 azonosító számú határozatában elnyert a Ják, Szabadnép u. 25. sz. alatti közösségi épület bővítése támogatásához 26 000 000 Ft összegű hitelfelvételéhez készfizető kezességet vállal.


2. § A rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba. A rendelet a hatálybalépést követő nap hatályát veszti.
Ják, 2014. november 28./: Szemes István:/                                                                               /:Némethné Kardos Eszter:/

    polgármester                                                                                              jegyző
Záradék:

A rendelet 2014.december 1-én kihirdetésre került.

                                                                                                             /: Némethné Kardos Eszter:/

                                                                                                                         jegyző