Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017(IX.28.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 09. 29

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el


1.§ Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli a helyi népszavazást, ha azt a település választópolgárai huszonöt százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezte.


2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


3.§ Hatályát veszti

a) Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 13/1995. (VII.1.) rendelete,

b) Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet „21. Helyi népszavazás, népi kezdeményezés” alcíme.
Szakmár, 2017. szeptember 21.
                        András Gábor                                                 Rab Petra                             

                         polgármester                                           megbízott jegyzőKihirdetési záradék:


E rendelet 2017. szeptember 28. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2017. szeptember 28.                                                                                              Rab Petra

                                                                                       megbízott  jegyző