Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (III.8.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 8/2015. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 09 - 2018. 03. 09

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A rendelet 4. § helyébe az alábbi rendelkezés lép.

4.§ A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötést végző anyakönyvvezetőt választása szerint megillető, a szabadidő egésze helyett választható díjazás bruttó 20.000 forint, a közreműködő anyakönyvvezetőt a szabadidő egésze helyett választható díjazás bruttó 10.000 forint eseményenként.2.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Ják, 2017. február 23.


Szemes István                                                            Némethné Kardos Eszter

polgármester                                                                          jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. március 8-án kihirdetésre került.


                                                                                             Némethné Kardos Eszter

                                                                                                             jegyző