Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.7.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2016. (III. 10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2017. 02. 08 - 2017. 02. 09

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III. 10.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban Ktsv. r.) az alábbiak szerint módosítja.1. §


A Ktsv. r. 3. §-ban megállapított 2016. évi bevételi főösszegét a Képviselő-testület 351.188,- eFt-ról 341.378,- eFt-ra módosítja. A bevételi előirányzat előirányzat-csoportok szerinti felosztása az 1. számú melléklet szerint módosul, a bevételek kormányzati funkciók szerinti részletezése a 2. számú melléklet szerint módosul.2. §


A Képviselő-testület a Ktsv. r. 4. §-ban megállapított költségvetési kiadási főösszegét 351.188,- eFt-ról 341.378,- eFt-ra módosítja. A kiadási előirányzatok módosítása a 3. számú mellékletben található.3. §

Záró rendelkezések


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Ják, 2017. január 25.                    /:Szemes István:/                                          /:Némethné Kardos Eszter:/

                      polgármester                                                              jegyző
Záradék:


A rendelet 2017. február 7. napján kihirdetésre került.
                                                                                              /:Némethné Kardos Eszter:/

                                                                                                                jegyző

Mellékletek